Kancelaria specjalizuje się w następujących obszarach:

  • ochrona konsumentów oraz przedsiębiorców borykających się z płynnością finansową

  • prowadzenie mediacji

  • pomoc w postępowaniu egzekucyjnym

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sporach z tytułu umów kredytowych oraz pożyczkowych przeciwko bankom, parabankom oraz innym instytucjom finansowym

  • pomoc prawna w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz upadłości spółek prawa handlowego

  • prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym w szczególności tzw. kredytów frankowych

  • prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów złotowkowych

  • pomoc prawna/obrona w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami gospodarczymi, np. oszustwa kredytowe, udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzycieli, doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności

SZUKASZ POMOCY?

Postaw na wiedzę, doświadczenie oraz rzetelność. Opisz swój problem, a adwokat Paweł Polonis postara Ci się pomóc.

skontaktuj się z adwokatem godnym polecenia